Print

KVKK Aydınlatma Metni


TAREKS TUZLA ET ve et ürünleri A.Ş.

AYDINLATMA METNİ

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Tareks Tuzla Et ve Et Ürünleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Kişisel veriler, Şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

A- WEB SİTESİ KULLANICILARI (ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ)

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

İnternet sitemize erişimizin sağlanabilmesi,

 

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması

•   Kimlik Bilgileri

•   İletişim Bilgileri

•   İşlem Güvenliği Bilgileri

5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

•   Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

•   Kimlik Bilgileri

•   İletişim Bilgileri

•   İşlem Güvenliği Bilgileri

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.

 

•   Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

•   Kimlik Bilgileri

•   İletişim Bilgileri

•   İşlem Güvenliği Bilgileri

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

•   Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

•   Kimlik Bilgileri

•   İletişim Bilgileri

•   İşlem Güvenliği Bilgileri

 

Şirket yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirket aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddeleri uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Çerez Kullanımı

•   Açık rızasının bulunması

•   İşlem Güvenliği

•   Pazarlama

 

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

B- MÜŞTERİLERİMİZ

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 

B.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

•   Müşteri İşlem Bilgisi

 

Finans süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Finans Bilgisi

Şikâyet ve öneri süreçlerinin yürütülmesi

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

Fiziksel Mekân güvenliğinin sağlanması

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Fiziksel Mekan Güvenliği

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Araç Bilgisi

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Risk Yönetimi Bilgisi

•   Fiziksel Mekan Güvenliği

•   Finansal Bilgiler

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

•   Araç Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

 

B.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin B.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iştirakler ve bağlı ortaklılara, tedarikçilere aktarılabilmektedir.

 

C- POTANSİYEL MÜŞTERİLERİMİZ

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 

C. II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5., ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Teklif süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Müşteri edinim süreçlerinin yürütülmesi

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Talep, şikayet ve önerilerin alınması

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Risk Yönetimi Bilgisi

•   Fiziksel Mekan Güvenliği

•   Finansal Bilgiler

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

•   Araç Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi, 8/1. madde yurtdışına aktarım uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Şirketin tanınırlığını arttırmak amacıyla pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin tanıtımı ile uygun önerilerin sunulması amacıyla iletişime geçilmesi

•   Açık rızanın alınması

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Çekiliş ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

Ziyaret süreçlerinin yürütülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

 

C.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin C.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara iştirak ve bağlı ortaklıklara, tedarikçilere ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

   

D. TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARIMIZ

D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 

D.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5., 6. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Hizmet satın alım süreçleri kapsamında işe alım ve özlük dosyası süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Lokasyon Bilgisi

•   Özlük Bilgiler

•   Hukuki İşlem Bilgisi

•   Fiziksel Mekan Güvenliği

•   Finans Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

•   Fiziksel Bilgiler

•   Mesleki Deneyim

•   Aile Yakınınıza İlişkin Bilgiler

İşe giriş ve periyodik muayene süreçlerinin yürütülmesi

•   Kamu sağlığı amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında kişi tarafından işlenmesi.

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

•   Fiziksel Bilgiler

•   Sağlık Bilgisi

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

•   Kanunlarda öngörülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

•   Fiziksel Mekan Güvenliği

Erişim yetkilendirme süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

Devam takip sürecinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•    

•   Kimlik Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Fiziksel Mekan Güvenliği

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Lokasyon Bilgisi

•   Araç Bilgisi

İzin süreçlerinin yürütülmesi

•   Kanunlarda öngörülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

Ürün araştırma ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi 

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Tedarik hizmetlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Lokasyon Bilgisi

•   Fiziksel Mekan Güvenliği

•   Finansal Bilgiler

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

Bilgi teknolojileri destek süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgileri

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Lokasyon Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Hukuki İşlem Bilgisi

•   Fiziksel Mekan Güvenliği

•   Finansal Bilgiler

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

•   İşlem Güvenliği Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

•   Aile Yakınınıza İlişkin Bilgiler

•   Araç Bilgisi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

•   Hukuki yükümlülük

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Finans Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Hizmet satın alım süreçleri kapsamında özlük dosyası süreçlerinin yürütülmesi

•   Özel nitelikli veriler için açık rıza alınması

 

•   Sendika Üyeliği Bilgisi

•   Sağlık Bilgisi

•   Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

•   Sağlık Bilgisi

Erişim yetkilendirme süreçlerinin yürütülmesi

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

•   Açık rıza alınması

•   Özel nitelikli veriler için açık rıza alınması

 

 

•   Vakıf Üyeliği Bilgisi

•   Sendika Üyeliği Bilgisi

•   Sağlık Bilgisi

•   Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler

 

D.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin D.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iştirakler ve bağlı ortaklılara, şubelerle, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.

 

E- TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ

E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 

E.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Fiziksel Mekan Güvenliği

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Finans Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

•   Araç Bilgileri

Teklif süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

Kalite denetim sürecinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Bilgi teknolojileri ve erişim süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgileri

İhale süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

Sözleşme süreçlerini yürütülmesi kapsamında tedarikçi iletişim süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Risk Yönetimi Bilgisi

•   Fiziksel Mekan Güvenliği

•   Finansal Bilgiler

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

•   Araç Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

 

E.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin E.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iştirakler ve bağlı ortaklılara, iş ortaklarına ve tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.

 

 

F- FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİMİZ

F.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 

 

F.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, merkezimizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Yerleşke güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Kimlik Bilgileri

•   Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Misafir kablosuz internet erişiminin sağlanması

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması

 

•   Kimlik Bilgileri

•   İletişim Bilgileri

•   İşlem Güvenliği Bilgileri

Suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili mercilere bilgi verilmesi

•   Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

•   Kimlik Bilgileri

•   Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Fiziksel Mekan Güvenliği

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

•   İşlem Güvenliği Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. Maddesi uyarınca açık rızanızın olması ve KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işleme hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

•   Özel nitelikli verinin işlenmesi için açık rıza alınması

•   Açık rızanızın alınması

 

•   Pazarlama Bilgisi

 

F.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin F.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar, iştirak ve bağlı ortaklıklarımız ile paylaşılmaktadır.

 

 

 

G- İŞ ORTAĞI ÇALIŞAN VE YETKİLİLERİ

G.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 

G.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Sponsorluk süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

İşbirliği süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Risk Yönetimi Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Fiziksel Mekan Güvenliği

•   Finansal Bilgiler

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

•   İşlem Güvenliği Bilgisi

•   Hukuki İşlem Bilgisi

•   Aile Yakınınıza İlişkin Bilgiler

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. Maddesi uyarınca açık rızanızın olması ve KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işleme hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

•   Özel nitelikli verinin işlenmesi için açık rıza alınması

•   Açık rızanızın alınması

 

•   Pazarlama Bilgisi

•   Vakıf Üyeliği Bilgisi

•   Sendika Üyeliği Bilgisi

•   Sağlık Bilgisi

•   Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler

 

G.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin G.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, tedarikçilerimize, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.

 

J. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket e başvurarak,

K. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Ata Plaza, Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:100/33 B Blok 06520 Çankaya/ANKARA adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, tarimkredi@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan Şirket  sistemindeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletisim@tarekstuzla.com.tr - iletisim@tarekset.com.tr  elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 

L. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.tarekstuzla.com.trwww.tarekset.com.tr -www.tarekset.com - www.ozlemet.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.